Henry Bronett

Henry Bronett

Henry Bronett Poet and photographer.

Born 1961 in Stockholm, raised in the family circus Scott. After studying at the School of Dramatic Arts in Stockholm, he has performed as a clown, actor, worked as director, producer and screenwriter in film, television, theater, opera and circus. 


About the creative process and what he seeks to convey in his work, Henry writes:

When we lose our armour we 

become vulnerable.

Those moments are exciting, 

precious and I approach them 

with great interest and care, 

in all seriousness and jest


Henry Bronett är född 1961 och uppvuxen i Stockholm och på familjens cirkus, Cirkus Scott. Han är författare och fotograf och efter utbildning vid Scenskolan i Stockholm har han verkat både som clown, skådespelare, regissör, producent och manusförfattare inom film, tv, teater, opera och cirkus. Om den kreativa processen och vad han söker i sitt arbete skriver Henry:


"Då vi förlorar vår rustning blir vi sårbara. Bakom våra försvar blottas eventuell livsmening. Dessa ögonblick söker jag gestalta, framkalla, närma mig varligt, respektfullt i ord och bild."