Henry Bronett

Henry Bronett is born 1961 and grew up both in Stockholm and in the family's circus; Cirkus Scott. He is a writer and photographer and after studying at the Stage School of Stockholm, he has worked as a clown, actor, director, producer and screenwriter in film, television, theater, opera and circus. About the creative process and what he seeks to convey in his work, Henry writes:

When we lose our armor, we become vulnerable. Behind our defenses, we are revealed. These are the moments I seek to shape, evoke, and approach gently but always respectfully both in words and images.


Henry Bronett är född 1961 och uppvuxen i Stockholm och på familjens cirkus, Cirkus Scott. Han är författare och fotograf och efter utbildning vid Scenskolan i Stockholm har han verkat både som clown, skådespelare, regissör, producent och manusförfattare inom film, tv, teater, opera och cirkus. Om den kreativa processen och vad han söker i sitt arbete skriver Henry:
- Då vi förlorar vår rustning blir vi sårbara. Bakom våra försvar blottas eventuell livsmening. Dessa ögonblick söker jag gestalta, framkalla, närma mig varligt, respektfullt i ord och bild.
Henry Bronett har haft separatutställningar med fotokonst på bland annat Etnografiska Museet i Stockholm, Hovdala Slott, Galleri Ö.K, Värnamo, Erik Larsgården, Nordic Art Gallery . Galleri Bergman, och Galleri Artsight.